Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 01.04.2010 12:48:56 

KK - Chorvátsky Grob

Športová kynológia

 Národný skúšobný poriadok SVV

VIAC O SVV:  SVV.pdf (489 KB)

Skúška výcviku všestranného psa prvého stupňa

SVV 1

  1. Vek psa najmenej 14 mesiacov.
  2. Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšok.
  3. Na skúškach sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a potom praktického použitia.
  4. Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa v každej časti skúšky získa najmenej 70% dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách).
  5. Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou: Z - Zvukový povel, P - posunkový povel. Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden alebo obidva poveli súčasne.
  6. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, aportovacie činky, predmety na stopu. Podľa volby psovoda stopovacie vodidlo prípadne postroj.
  7. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
  8. Známky:
290 - 300 výborne
270 - 289 veľmi dobre
240 - 269 dobre
210 - 239 uspokojivo
0 - 209 nedostatočne

Náplň skúšky SVV 1

Stopa - vlastná,300m dlhá,30min stará, dva krát lomená do pravého uhla,jeden predmet na stope druhý končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy 10 min. Z 100 (70)
Poslušnosť  
a. privolanie psa (za pochodu k nohe) ZP 10
b. ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c. aport voľný (činka psovoda) ZP 10
d. odloženie psa za pochodu do polohy ľahni ZP 10
e. sadni,ľahni,vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10
f. skok vysoký (100cm) ZP 10
g. kladina nízka ZP 10
h. štekanie psa (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10
i. odloženie psa (psovod na dohľad psa, vzdialenosť 25m) ZP 10
j. pokoj psa pri strelbe 10
Poslušnosť spolu 100 (70)
Obrana  
a. odhalenie páchateľa  
- prieskum terénu (40x50m,časový limit 10min) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10
b. zaistenie páchateľa
- prehliadka pomocníka ZP 10
- výsluch pomocníka ZP 10
c. ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri stretnutí ZP 15
- ovládatelnosť psa (pustenie) Z 5
d. samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (hladké) ZP 15
- ovládatelnosť (púšťanie) Z 5
e. odolnosť psa
- útok na psa, údery po zákroku ZP 20
Obrana spolu 100 (70)
CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300(210)

Medzinárodný skúšobný poriadok IPO
Viac o IPO: IPO.pdf (263 KB)   
IPO1
Minimálny vek psa 18

Stopa - vlastná, dlhá najmenej 300 krokov, minimálne 20 min.stará, dva lomy (cca 90°), 3 úseky, predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min. 100
Poslušnosť  
ovládatelnosť bez vodidla 20
odloženie v sede za pochodu 10
odloženie v leže za pochodu s privolaním 10
aport voľný, 10
aport skokom 15
aport šplhom 15
vysielanie vpred s odložením 10
dlhodobé odloženie 10
Celkom 100
Obrana  
vyhladanie figuranta 5
vystavenie a vyštekanie 10
pokus o útek figuranta 20
obrana psa pri strážení 35
útok na psa za pohybu 30
Celkom 100
Celkom (stopa, poslušnosť, obrana) 300

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok